Regulamin

1. Katalog Strony Szachowe zawiera spis stron związanych tematycznie z szachami.
2. Do Katalogu może być zgłoszona każda strona o tematyce szachowej, która spełnia wymogi niniejszego regulaminu.
3. Dodanie stron do Katalogu jest bezpłatne.
4. O dodaniu, odrzuceniu lub usunięciu strony z Katalogu decyduje moderator. Moderator ma prawo do edycji publikowanego wpisu.
5. Moderator może usunąć wpis z Katalogu na wniosek właściciela strony. Usunięcie wpisu nastąpi podczas najbliższej moderacji (czasami czas oczekiwania może wynieść kilka miesięcy).
6. Właściciel Katalogu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych opisów ani za rzetelność informacji i ofert prezentowanych na stronach zarejestrowanych w Katalogu.
7. Dodanie stron do Katalogu następuje na wniosek użytkownika, który wypełnia formularz rejestracji.
8. Do Katalogu dodane zostaną strony, które tematycznie związane są z grą w szachy. Zgłaszane strony muszą być atrakcyjne dla czytelnika, nie mogą być stronami w budowie lub stronami stworzonymi pod roboty wyszukiwarek (tzw. zaplecza).
9. Opis zgłaszanej strony musi oddawać rzeczywistą treść zgłaszanego serwisu. Opis musi być poprawny pod względem stylu oraz ortografii. Opis musi być unikatowy (nie może być kopią innego opisu w internecie) i składać się z co najmniej 600 znaków. Opis nie może być zlepkiem słów kluczowych. Niepoprawne opisy będą odrzucane, a strona nie zostanie dodana do katalogu.
10. Strona zostanie dodana jednej lub dwóch kategorii. O wyborze kategorii decyduje moderator.
11. Autor wpisu musi posługiwać się adresem email, który dostępny jest na zgłaszanej stronie.
12. Autorzy stron oraz inne osoby oraz podmioty nie mogą rościć sobie żadnych praw w stosunku do właściciela Katalogu.
13. Zgłoszenie strony do Katalogu jest równoczesne z akceptacją niniejszego regulaminu.
14. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.

18.02.2013